Menu
نویسنده مطلب : مهدی میرزابیگی

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس از طریق توسعه مهارتها


یکی از مواردی در این چند وقت اخیر در پی تقویت آن بودم این بود که بعد از خواندن کتاب شروع میکنم در موردش با دوستان و اطرافیانم حرف زدن و ارائه چیزهایی که از اون کتاب یاد گرفتم . حتی خلاصه نویسی و voice گذاشتن بخش هایی از کتاب در تلگرام هم به اینکه اون کتاب رو بهتر و عمیق تر بفهمم کمک کرده . در واقع مهارت بهتر و موثرتر کتاب خواندن موضوعی بود که من در چند این ماه در پی تقویت اون بودم و همانطور که گفته شد و من هم کم کم دارم به این نکته میرسم که خرده مهارت ها به ما کمک میکنند که اثرات مقایسه ای زندگی ما کمتر و کمتر شود و بیشتر احساس شایستگی و توانمندی کنیم که در نهایت حاصلش تقویت عزت نفس ما می شود .