Menu
نویسنده مطلب : مسعود خلیفه

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


یک آموزشگاه زبان در شهر اصفهان می شناسم که بسیار موفق بوده است ولی آن در یک اقدامی شروع به خرید مجوز های آموزشگاه های دیگر کرد و شعبه های خود را افزایش داد. در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که تعداد دانشجویان این آموزشگاه تغییر نکرد بلکه همان تعداد دانش آموزان در بین شعب آموزشگاه پخش شدند و هزینه های ثابت آموزشگاه را افزایش داد ولی بر درآمدهای آن اضافه نکرد. غافل از اینکه اگر آموزشگاه همراستا با افزایش شعب، تبلیغات را نیز انجام می داد می توانست از پتانسیل به وجود آمده حداکثر استفاده را ببرد. در اقدامی دیگر آموزشگاه شروع به استخدام افراد جوان بدون هیچ تجربه نمود،  به خاطر اینکه می توانست حقوق کم تر پرداخت کند. ولی همین امر باعث گردید که نارضایتی نسبی نسبت به شیوه آموزش در مشتریان او به وجود آید. در سیاست دیگر از آنجایی که نمی توانست شهریه آموزشگاه را آنقدر که دوست دارد افزایش دهد شروع به سیاست پفکی نمود. یعنی دقیقا مثل پفک های امروزی که هر روز حجم آن کاسته و  جای آن را هوا می گیرد کتابی را که قبلاً در دو ترم  آموزش می‌داد در چهار ترم آموزش داد. یعنی در اصل دانشجویی که برای یک کتاب پول دو ترم را واریز می کرد الان مجبور بود پول چهار ترم را واریز کند که خود همین موضوع باز نارضایتی در بین دانشجویان و کاهش تعداد آنها را سبب شد. در کل عدم توجه به پایداری و تفکر سیستمی در بین مدیران مجموعه سبب گردید که هر روز سود کمتری را تجربه کنند.