Menu
نویسنده مطلب : علی

مطلب مورد بحث:

تعریف صنعت چیست؟ تفاوت بازار و صنعت در کجاست؟


محصول مورد نظر من خدمات مهندسی مشاور می باشد.

خدمات تولیدی من تهیه نقشه های تاسیسات برق می باشد و به نظرم تعریف نیاز ارضاء شده برایم مفید باشد. نیاز ارضاء شده می تواند نیاز مالکان به نقشه برق برای اخذ جواز ساخت از شهرداری باشد. در این حالت رقبای من اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت طراحی از وزارت مسکن و شهر سازی می باشد.

در حالی که شرایط بازار کار رقابتی باشد (الان این طور نیست ) تصمیم های زیر مفید می باشند

آشنایی با آخرین مصالح تولیدی و موجود در بازار

تبلیقات و ارایه رزومه برای مهندسان معمار و مالکان

مطالعه آخرین استاندارد ها و دستور العمل های طراحی