Menu
نویسنده مطلب : محسن ملك پور

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با سلام و درود

با استخراج فهرست آیاها شاید بتوان گفت شناخت بهتری از خودمان و دیگران پیدا می کنیم چون پرسشهایی که به آیا مربوط می شود تقریبا زمانها و دوره های مختلف زندگی یک شخص را در بر می گیرد ، چند آیا که بنظر من در زندگی برایم وجود داشت :

آیا رها کردن ورزش با توجه به استعدادی که داشتم کار درستی بود به بهای پرداختن صرف به تحصیلات ؟
آیا در خصوص انتخاب شغل گزینه های متعددی داشتم و آن روز انتخاب گزینه که وضعیت امروز را به وجود آورده خودم تصمیم گیری کردم؟
آیا ترجیح خواست خانواده در انتخاب محل زندگی و شغل بر منافع شخصی ام کار درستی بوده و آیا امروز از این انتخاب راضیم؟
آیا با وجود دیتای امروز دست به همین انتخابها می زدم یا اصولا با همان دیتایی که در گذشته داشته ام به انتخاب گزینه درست رسیده ام؟
آیا جایگاهی که امروز دارم همان چیزی است که از انتخابهایم انتظار داشتم یا با توجه به انتخابهایم جایگاه فعلی اصولا ارضا کننده هست یا خیر؟

ممنونم