Menu
نویسنده مطلب : امین امانی

مطلب مورد بحث:

ست گادین: فرصت‌های فراموش‌شده‌ی بازاریابی و تبلیغات


رقابت پرهزینه… 

میشه گفت عموما کسب و کارهایی که برای رقابت به وجود می آیند و تمایز زیادی از دید مشتری با رقیبان خود ندارند(رستوران ها، شرکت های مخابراتی، بیمه ها) بیشترین هزینه را برای این رقابت، صرف ارائه پیشنهادهای بهتر می کنند…،تبلیغاتی که به صورت پیام روی گوشی ما ارسال میشه یا به صورت بروشور زیر شیشه ماشین چسبیده یا توی شبکه های سراسری میبینیم و می دانیم که به آخر خط رسیده است. #سرجیوزیمن

البته تعدادی هم جذب می شن.شاید این سبک بازاریابی های پرهزینه، دارای جریان های نقدینگی بالایی باشند اما به جهت اینکه فاقد ارزش آفرینی هستند تمایز چندانی ایجاد نمی شود و به گفته ی پیتر تیل در این رقابت مرگبار عموما شکست می خورند.