Menu
نویسنده مطلب : محمد مولایی

مطلب مورد بحث:

برای خواب بهتر کافی است فهرست کارهای فردایتان را بنویسید


با سلام.

اینکه نوشتن کارهای فردا، می تونه کمی از آشفتگی ذهنی من کم کنه و خواب آرام تری برام به ارمغان بیاره، بسیار عالیه. اما با اجازه دوستان متممی، من از زاویه ی دیگه ای به این موضوع نگاه می کنم:

برای من، این نوشتن، بیشتر از بالا بردن کیفیت خواب، ارتقا دهنده کیفیت بیدار شدنه. من وقتی صبحم رو با برنامه آغاز می کنم، روز بهتری در انتظارم خواهد بود و راحت تر می تونم در چهارچوب نظم شخصیم حرکت کنم و طبیعتا بهتر می تونم زمانم رو مدیریت کنم. و در نتیجه باز هم شب با ذهن آرام تری میخوابم.