Menu
نویسنده مطلب : الهه غیثی

مطلب مورد بحث:

داستان گرگها: تنها داستان واقعی زندگی


واژه گرگ برام جالب شد و توی شعرای دیگه مولانا گشتم و مصراع های زیادی پیدا کردم , بعضی هاش رو نوشتم :( یادگیری کریستالی مولانا)

زمانی می چرم این جا زمانی می چرند از من

گهی گرگم گهی میشم گهی خود شکل چوپانم

برون را می نوازد همچو یوسف

درون گرگی ست کو در قصد خونست

ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو

گرگ تویی شبان منم خویش چو من شبان مکن

عالم همه گرگ مردخوار است

ای دل ز شبان چه می گریزی