Menu
نویسنده مطلب : دریا کمایی

مطلب مورد بحث:

تعریف تجربه (Experience) و مدیریت تجربه (Experience Management)


تعریف چند مولفه ای از تجربه
سایت متمم با توجه به محتوای با کیفیت از طرق مختلف تجربه احساس خوب رو به من منتقل کرده است. و دقیقا همونجور که در خود مثال درس هم آمده است در طراحی تجربه کاربری رضایت کاربر و میزان درگیرشدن آن کاملا مشهود است.
یکی از تجربه های خوب که اگر اشتباه نکنم ۲ بار پیش آمد عدم دسترسی به سایت بود که از طریق ایمیل اعلام شد که بخاطر این، ۱روز به اشتراک اضافه میشود.