Menu
نویسنده مطلب : نورالدین حسینی

مطلب مورد بحث:

جمع آوری اطلاعات در فرایند خرید


با سلام

من برای خرید خودرو بعد از بررسی اطلاعات داخلی تلاش کردم تا از طریق جمع آوری اطلاعات بیرونی انتخاب بهتری انجام بدهم

بعد از پرس و جو از چند آن آشنا در زمینه خودرو از سایت تخصصی خودروسازان استفاده و با تشکیل جداول اکسلی تلاش کردم تا اطلاعات خودروها مد نظرم را کنارهم قرارداده و بر اساس مطلوبیتهایم بهترین را بیابم .

اطلاعات خوبی بدست آوردم و فکر کنم که انتخاب خوبی انجام دادم

از پیشنهادهایی که دارم این است که قراردادن محلی برای ارزیابی توسط کاربران در سایت خودرو سازان و ارائه نظرات موافق و مخالف در سایت ، نظیر سایت دیجی کالا می تواند در انتخاب کمک کند