Menu
نویسنده مطلب : علی مظفری

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟


دین، به مفهوم آیین و روش زندگی، به‌عنوان ابزاری در طول تاریخ، موجب بازنگری در مفروضات بنیادین گروهی انسان‌ها شده است، این بسته‌ی جامع و پیشرفته(پیشرفته نسبت به زمان خود) موجب تغییر اتمسفر حاکم بر حیات، در غالب ابعاد آن بوده. به عبارتی رفتار پارادایمی(در قبال گروهی از انسان‌ها) از خود نشان داده و توانسته وجه اشتراک مدل‌های ذهنی را تغییر دهد و رفته رفته در کنار سایر مدل‌های نگاه به دنیا گفتمان مخصوص خود را نیز ارائه کند و بستر تعریف مدل‌ها و نظریه‌ها شود.

لکن اگر دایره‌ی تعریف خود را گسترده‌تر کنیم می‌توان گفت هنوز موجب تغییر پارادیمی(همه‌شمول) نشده، این ابزار می‌تواند با پویایی بیشتر و کاستن از اینرسی زاید خود باعث تغییر پارادایمی جهان‌شمول در حیطه‌ی سبک زندگی شود.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟