Menu
نویسنده مطلب : ن ت

مطلب مورد بحث:

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)


۱- عدم حمایت خانواده ام باعث شد تا الان این شغل با درآمد کم را داشته باشم.

شکل دوم: من برای اینکه مستقل باشم این شغل را انتخاب کرده ام گرچه درآمدش کم است.

۲- از دوستای دوروبرم زیاد خوشم نمیاد هیچ جوری نمیشه ازشون فاصله گرفت.

شکل دوم: دوستهامو به خاطر یک سری خوبی هاشون نگه داشتم.

۳- بخاطر عقاید خونوادم نمیتونم هیچ برنامه ای با دوستام داشته باشم.

شکل دوم: ترجیح میدم کارهایی که موافق نظر خونوادم هست رو انجام بدم تا کارهایی که اونا مخالفش هستن.