Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و مهارت انجام کارهای مهم بی‌خاصیت


مثلا می توان به تعداد جلسات زیادی که در سازمان بهزیستی با حضور ارگان های مختلف مثل شهرداری و . . . انجام می شود و تصمیم گیری های زیادی در ان ها انجام می شود و همه هم صورت جلسه می شوند ولی هیچکدام اجرایی نمی شود

و یا جلسات مربوط به پاتوق محله شهرداری تهران که با حضور مسئولان مرکزی منطقه ای و ناحیه ای شهرداری به همراه پرسنل سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار می شود و درنهایت تصمیاتی گرفته می شود که یا اجرایی نیستند و یا از طریق یکی دو نفر مسئول ناحیه ای قابل انجام می باشد