Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


وقتی میتوانیم بگوییم که مثلا یک دوره آموزشی کاربردی بود که با هدف رفع یک عارضه در بستر سازمان وارد آن دوره شده باشیم به دیگر لغت نگاه ما به مقوله آموزش یک نگاه بالینی باشد یعنی بیماری در سازمان است که با دانش امروز و مهارت من قابل رفع نیست بد نیست در این دوره خاص شرکت کنم تا مهارت دیگری را یاد بگیرم .و اگر خروجی برای من نداشت پس کاربردی نیست .

انتظار من از این دوره به گونه ای است که مدرس متکلم وحده نباشد چون صحبت از یک مهارت است و البته عارضه و مدرس باید به  سطحی از تجربه رسیده باشد که بتواند لیستی از حالت های بلقوه و شدت و احتمال وقوع را برای این عارضه بیان کند لذا معلمی که می خواهد آموزش آن کاربردی باشد باید در دنیای واقعی موردی را بیابد و ضمن بیان مسئله به ضرورت مسئله نیز به دقت بپردازد

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟