Menu
نویسنده مطلب : سامان

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


کتاب برتری خفیف اثر جف اولسون

این کتاب اطلاعات جدیدی ارائه نمی‌دهد. بلکه تلاش می‌کند به مخاطب خود یادآوری کند هر آنچه را که برای موفقیت نیاز است، در اختیار دارد. فقط کافی است که از دانش موجود خود بهره‌ی درستی ببرد و در مسیر درست از این اطلاعات استفاده کند.