Menu
نویسنده مطلب : فرشته پورمحمدی

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


من دو ماهی هست که گاه و بیگاه مدیتیشن انجام میدم ولی خیلی دلم میخواد به طور منظم توی برنامه ی روزانه ام بگنجونمش. از طرفی ترجیح میدم صبح زود، که به قول مرحوم نادر ابراهیمی عطر غریبی دارد، مدیتیشن کنم و بعد واسه دانشگاه و کار بزنم بیرون از خونه.

پس از فردا صبح قبل از اینکه برم سراغ صرف صبحانه و قهوه که عادت هر روزمه،یک ربع مدیتیشن میکنم.
نتیجه ی دوره ی ۴۰ روزه رو، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ اینجا اطلاع میدم.