Menu
نویسنده مطلب : اکبر محمدیبی نام

مطلب مورد بحث:

شاخص چیست؟ استعاره‌ای برای درک بهتر شاخص


متاسفانه اکثرمدیرانی که من باشون برخورد کردم از نوع مدیرانی بودن که شاخص هایی رو برای خودشون تعیین و تنها به این شاخص ها توجه میکردن (فقط داشبورد خودرو)و بعد از اون وقتی در شرایط بحران قرارمیگرفتن به شکل شتابزده سرشون رو توی سازمان میکردن و اقداماتی رو انجام میدادن که نه تنها بحران موجود رو رفع نمیکرد بلکه بدترش هم میکرد و این به خاطر تصمیم در شرایط پرتنش بعد از بحران بود