Menu
نویسنده مطلب : مونا نجمیان

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


مثالی که به ذهنم می‌رسه، جمع کردن ماهواره‌ها از پشت بوم‌ها هست. چند سال پیش که این کار انجام می‌شد، تنها اتفاقی که می‌افتاد این بود که درآمدزایی خوبی برای واردکنندگان و فروشندگان رسیور ایجاد شد؛ در حالی که این کار ذره‌ای از تمایل مردم به دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای رو کم نمی‌کرد و عملا یه کار بیهوده بود. اقدام سازنده این بود که محتوای رسانه‌های داخلی طوری تنظیم بشه که به رقابت با بقیه رسانه‌ها بپردازه.