Menu
نویسنده مطلب : منیر محمدی

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


با سلام
وقتی تمرینهای درس استعدادیابی را انجام می دهم دو حس هیجان و امید را به زیبایی تجربه می کنم. هیجان از اینکه بالاخره بصورت عملی و کاربردی از تئوریهای استعدادشناسی استفاده می کنم و امید به اینکه در نهایت این زمان گذاشتنها و پیگیریها به شناخت خودم و حرکت به سمت بهتر شدن منجر می شود. پس یک دنیا سپاس از تمام متممی های عزیز
و اما تمرین:
داشته های من در حوزه کاری :
عدم وابستگی به شرایط کاری : معمولا اکثر همکارانم از جابجایی محیط کار ، تغییرات ناگهانی در محیط کاری ، گاها برهم خوردن هرگونه شرایط و قوانین کاری ، ناراحت و شاید مضطرب می شوند اما جابجایی و تغییرات برای من سخت و غیرقابل تحمل نیست و برعکس بارها دیده ام که تغییرات اثرات خیلی بهتر و مفیدتری هم برایم داشته است. هرچند همکارانم بر این باورند که ” تو کلا آدمی هستی که شانس کاری داری” ولی خودم فکر می کنم ذهنیت مثبتم باعث اتفاقات مثبت می شود.
سرعت ، دقت ، توجه و تعهد در انجام امور کاری : ( این توانایی در سایر همکارانم نیز هست ولی من با رضایت و بدون احساس خستگی انجام می دهم)
داشته های من در حوزه فردی :
استقلال : شاید بزرگترین داشته من در زندگی فردی واژه وسیع استقلال باشد. استقلال برای من به معنی عدم وابستگی و تحت تاثیر قرار گرفتن در مورد مسائل مالی ، احساسی ، فکری ، گفتاری و رفتاری است.
می توانم به راحتی و بدون چشمداشت به دیگران کمک مالی کنم. می توانم عزیزانم را عمیقا دوست داشته باشم ولی برای شادی و احترام به تصمیماتشان آنها را رها کنم . می توانم به راحتی از انتقاد و حرف دیگران بگذرم و سخن دیگران تاثیر منفی بر روی احساس و افکارم نگذارد. بارها دیده ام که چگونه دیگران از اینکه همکارشان ، مدیرشان ، دوستشان ، اقوام خود یا همسرشان و … حرفی زده یا رفتاری داشته ، آن را سالها در ذهن خود نگه داشته و مرور کرده اند و گاهی تبدیل به نفرت و کینه نموده اند و در نهایت ثمری جز عذاب خود فرد نداشته است.
پیگیر بودن : می توانم برای موضوعاتی که به نظرم مهم و باارزش هستند ساعتها وقت بگذارم و احساس خستگی نکنم.
مثبت اندیشی و اعتماد به دیگران : می توانم به دنیا و زندگی نگاه زیبایی داشته باشم و بارها به دیگران اعتماد کرده ام و همیشه نتیجه مثبتی از این اعتمادها و زیبا دیدنها گرفته ام.
مسئولیت پذیری : می دانم زندگیم مجموعه انتخابهایم است و براحتی می توانم مسئولیت انتخابهایم را بعهده بگیرم.
داشته های من در حوزه خانوادگی :
می توانم ساعتها آشپزی کنم و تمام مدت لذت ببرم و احساس خستگی نکنم.
می توانم هر دو سال یکبار از خانه ای به خانه دیگر بروم و هر بار از تغییر مکان و جابجایی محیط و تغییر دکوراسیون لذت ببرم.
می توانم در مورد داشته های زندگی سخت گیر نباشم و مثل زندگیهای پرتجمل امروزی همه چیز را جزء الزامات زندگی ندانم.
( البته بابت این سه ویژگی اخیر مرتبا از سوی اقوام و دوستان مورد سرزنش واقع می شوم که در پاسخ به آنها فقط می گم شما نمی دونید چه لذتی داره)
 
(الان که لیستم رو می خونم شبیه لیست افراد خودشیفته شده دوستان ببخشید دیگه فقط تمرینه)