Menu
نویسنده مطلب : نیره

مطلب مورد بحث:

مفهوم خود و خود انگاره (Self-concept): رابطه شما با خودتان چگونه است؟


برای پیدا کردن نیره از شب شروع کن
چشمات رو ببند و ببین صداها از کجا میاد صداهایی که مدام با خودش حرف میزنه و ویز ویز میکنه این صدا رو صبح هم دنبال کن تا به کسایی برسی که بیقرار فردا و فرداها هستن به اینجا که رسیدی اونهایی رو دنبال کن که دارن قطعه هایی از پازل رو مدام بررسی میکنن تا کجا بذارن و بهترین پازل رو بسازن.
میتونی با این آدما یه چای گرم و دوستانه بخوری اونوقته که از از پازل های نساخته شون و از پازل هایی که میتونستن بهتر بسازن برات میگن
نصیحتشون نکن و به راهت ادامه بده اما یادت باشه همیشه بهترین دوست و همراهت خواهد بود