Menu
نویسنده مطلب : مهدی ندایی

مطلب مورد بحث:

گوشت خواری یا گیاه خواری؟ | از کتاب در جست و جوی طبیعت


برخی از مطالعات زیست شناسی گونه انسان را شکارچی جمع آورنده معرفی میکند و علاقه ما به گوشت قسمتی از اطلاعات ژنتیک ماست . غصه خوردن برای طبیعت خوب و مفید است تا از افراط دور بمانیم اما باید آگاه باشیم که همه موجودات دنیا از یکدیگر تغذیه میکنند و این اتفاق عجیبی نیست . بسیاری از جانداران بر روی این کره خاکی زندگی کرده اند و منقرض شده اند ، بعید میدانم بشر زورش به نابودی طبیعت برسد . در بزنگاهی او هم در طبیعت غرق و منقرض خواهد شد !