Menu
نویسنده مطلب : علیرضا یزدانی

مطلب مورد بحث:

مثال‌هایی از رفتار متقابل در تحلیل رفتار


بالغ به بالغ:

وقتی دو نفر با هم راجع به ویژگی های یک شهر برای مسافرت تبادل اطلاعات میکنند.

پیام والد به والد

وقتی دو نفر راجع به کسی غیبت  میکنند.

کودک به کودک

وقتی دو نفر  با هم دعوا میکنند و در جواب هم  به جای توضیح میگویند دلم خواست اینگونه رفتار کنم.

کودک به والد

وقتی کسی به یکی میگه اصلا هرچی تو بگی انجام میدم.

والد به کودک

وقتی کسی با دعوا به دیگری میگوید چرا اینقدر بی توجهی؟

او هم در جواب می گوید:بیخشید دیگه تکرار نمیشه.