Menu
نویسنده مطلب : مصطفی قاسمی

مطلب مورد بحث:

ساختار شخصیت | مفهوم والد در تحلیل رفتار متقابل


این وضعیت در من زیاد اتفاق می افتد اتفاقا همین چند روز پیش به خودم تذکر می دادم که چرا در هر رابطه ای به دنبال این هستم که دیگران را کنترل و یا حمایت کنم چرا واقعا؟؟

بارها دیدم این وضعیت باعث شده مشکلاتی در روابطم ( چه بعنوان مدیر ، چه همسر ، چه دوست ) ایجاد کرده قطعا وضعیتم غالبا والد بوده و هیچ انتخابی عامدانه ای نبوده.

مشتاقانه می خواهم ادامه سلسله مطالب ساختار شخصیت اریک برن هستم.

اگر بخواهم مثال بزنم مثالها زیاد است مثلا همین چند روز پیش درباره اهمیت ورزش با یکی از دوستانم صحبت می کردم و اصرار می کردم که حتما در کلاس ورزش بیاد حتی گفتم خودم دنبالش میام ..