Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

زنجیره ارزش پورتر | ابزاری برای تحلیل وضعیت کسب و کار


به خاطر دارم که مدیرعامل شرکتمان که بازنشسته شرکت اس ام اس دیماگ آلمان بود به مقایسه این شرکت با شرکت دانیلی ایتالیا با نگاهی مشابه پورتر پرداخت  (یا شاید با زنجیره ارزش پورتر آشنا بود): شرکت آلمانی در حوزه تولید و تکنولوژی تولید (فعالیت های عملیاتی) بسیار بهتر از شرکت ایتالیایی بود اما در حوزه بازاریابی و انعطاف پذیری فروش شرکت دانیلی ایتالیا بسیار برتر بود (یا به قول ایشان تیم فروشش Hot بود)

همین امر موجب شده که سهم شرکت دانیلی در بازار صنایع فلزی بیش از SMS باشد.

در نظر بگیرید که برای پروژه های بزرگ (یک مجتمع عظیم نظامی!) گاهی حجم تولید داخلی (فعالیت های عملیاتی) بسیار کمتر از محصولات تامین شده (لجستیک ورودی) است لذا ارزش افزوده بخش تامین/خرید، از بخشی که تکنولوژی اصلی کار را دارا است بیشتر است