Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

درباره اهمیت ترجمه و مترجمان | الکساندر پوشکین


در باره این موضوع مهم گزاره های توی ذهنم را با دوستان مطرح می کنم. به نظر من:

۱٫ در حالت کلی گفته پوشکین حرف درست و ارزشمندی است.

۲٫ مترجمانی را دوست دارم که تخصص اصلی شان در زمینه موضوع کتاب مورد نظر باشد.

۳٫ تا کنون برای خودم پیش آمده که کتابی را از یک مترجم نتواستم به خواندنش ادامه بدم و سراغ مترجم دیگری رفتم.

۴ و نهایت اینکه مترجمی را هم کمتر از نویسندگی نمی دانم. صد البته نه هر ترجمه و نه هر مترجم را.