Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد

مطلب مورد بحث:

تلویحی و ضمنی به چه معنا هستند؟


دوست عزیز. ممنون از توجه‌‌ای که به دیدگاه من داشتید.

اما اگر دقت بفرمایید در تمرین این درس از ما خواسته شده:

“وقتی می‌خواهید از عبارت‌های ضمنی یا تلویحی استفاده نکنید و کلمات یا عبارت‌های ساده‌تری را به‌کار ببرید، از چه واژه‌ها یا ترکیب‌واژه‌هایی استفاده می‌کنید؟”

اگر چه در درس، اشاره به این موضوع شده، اما – اگر من اشتباه نکنم – در هیچ کجای تمرین، اشاره‌ای به اینکه واژه‌هایی که برای این تمرین می‌نویسیم، حتماً از میان واژه‌های فارسی انتخاب شده باشند، نشده.

البته خیلی خوب می‌شد اگر می‌تونستم واژه‌های فارسی برای این تمرین پیدا کنم و بنویسم، اما متاسفانه معادل یا جایگزین زیبا یا گویایی از کلمات فارسی در این زمینه به ذهنم نرسید.

ضمن اینکه فکر میکنم چقدر خوب میشد اگر شما هم میتونستید در ادامه‌ی دیدگاه‌تون، به چنین کلمات فارسی‌ برای پاسخ به این تمرین اشاره کنید، تا کامنت‌تون برای ما آموزنده‌تر باشه.