Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با سلام

دراین درس و همچنین در اتاق گفتگو در باره رضایت، موفقیت ، معیارها، رضایت صحبت شد.سوال من این است که :

۱-آیا درک و تجربه موفقیت تحت تاثیر تکامل جسمی،ذهنی روحی و تجربه های ما در گذر زمان قرار می گیرد یا نه؟اگر جواب مثبت است مفهومی چنین سیال، لغزان و وابسته نمی تواند در جایگاه رویا و آرزو ها قرار گیرد و حلال  درد و رنج های ما دانسته شود

پاسخ ابتدایی من به این سوال این است که درک مفهوم موفقیت خیلی زیاد تحت تاثیر دوره های مختلف زندگی و تجربه اون دوره ها ست.من یا خود ما در طول دوره زندگی ساخته می شود و این خود یا من یا هر اسم دیگر اصلا نمی داند چه می خواهد.به عبارتی من یا خود به خاطر  محدودیت های مختلفش در طول حیات این مفهوم را در قالب رویا و آرزوها برای ارضاء و غلبه بر آن محدودیت ها وضع می کند و اسمش را می گذارد موفقیت.

۲-آیا راه رفته، تجربه های موفقیت آمیز یا شکست دیگران با زندگی که من آن تجربه نکردم چه قدر در موفقیت من تاثیر گذار است. چگونه ” من ی ” که قرار است ساخته شود و غایت  خودش را نمی داند چطور این همه تنوع و تکثر در تجربه ها و موفقیت  را می خواهد در تحقق خودش به کار بگیرد و و در نهایت از این موفقیت کام رضایت برگیرد.