Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار - عطش و گرسنگی برای محرک های حسی


از بیشترین به کمترین:

بینایی: مطالعه کتاب و شرکت در کلاس ها و سمینار باعث شد تا نسبت به آن بیشترین مقدار نوازش را داشته باشم.

شنوایی: حرف زیاد میزنم و به تبع آن، زیاد گوش می دهم.

چشایی: غذا زیاد درست میکنم و از غذا خوردن لذت می برم.

بویایی : عطر در کل زیاد استفاده میکنم و در هفته های اخیر خیلی به آن ارزش نداده ام.

لامسه : قبلا از انگشتر زیاد استفاده می کردم و با پوشیدن آن احساس خوبی داشتم.

یکسالی هست به طور مداوم از انگشتر استفاده نکردم

به عنوان میکرو اکشن دوست دارم انگشتر مورد علاقه ام را این هفته مدام در دست داشته باشم.