Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

روانشناسی محیطی چیست؟


سلام به دوستان

رنگ پدیده ای است که از دو جنبه فیزیکی و شیمیایی مورد بحث می باشد و در جهان رنگ، کیفیت مشاهده رنگ ها از طریق قیاس و توسط چشم و مغز صورت می گیرد. مشاهده رنگ یک واقعیت روانشناسی می باشد که از واقعیت شیمیایی رنگ متمایز است، یعنی مساله رویت رنگ با ساختمان بنیادی رنگ تفاوت دارد، همان گونه که ارتعاشات صوتی می تواند از راه گوش خوشایند و لذت بخش و قابل درک باشند. 

روانشناسی محیطی چیست؟

از این تأثیر امروزه در ساختمان منازل مسکونی و دفتر کار استفاده می شود و برای انتخاب در کارگاه ها و ماشین ها به کار می رود زیرا انتخاب رنگ مناسب باعث ازدیاد قدرت کارگران و افزایش حجم تولید می گردد.همچنین مطالعات و تحقیقات نشان داده اند که رنگ آمیزی در و دیوار و ابزار و آلات در محیط کار به رنگهای بخصوص، مبتنی بر این است که کارایی فرد در محیطی با رنگ دلخواهش افزایش پیدا می کند. پس قاعدتاً با توجه به اینکه شاغلین بیشترین زمان هر روز خود را در محل کار سپری می کنند بهتراست که محیطهای کار را به رنگی درآوریم که برای اکثر کارکنان و کارگران محیطی آرام بخش و مطلوب باشد. زیرا هدف فراهم آوردن شرایطی است که هیچ فشار عصبی و روانی بر فرد وارد نشود. از طرفی رنگها برای اکثر مردم معنی مشخصی داشته و واکنشهای هیجانی تقریباً یکسانی را درپی دارند.

در این خصوص یکی از ابعاد دانش ارگونومی ، ارگونومی رنگ در محیط کار می باشد که به بررسی تأثیرات رنگ به عنوان یک متغیر فیزیکی  بر روی رفتار و عملکرد و میزان بازدهی کارکنان می پردازد. 

خوشحال می شوم در این خصوص اطلاعات بیشتری از طریق متمم و یا دوستان متممی کسب نمایم.