Menu
نویسنده مطلب : محمد جواد قسوری

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما از نگاه من:
با توجه به سوال دوم؛ پاسخ این سوال مجملی از پاسخ همان سوال است.

پنج ویژگی (صفت) افراد کاریزماتیک:
۱- بدوراز تذبذُب رأی ودارای ثبات قدمِ منطقی روی تصمیمها
۲- آرامش در تصمیم گیری
۳- برای تصمیمات خودشان ملاکهایی تحقیق شده دارند و احساساتِ زودگذر تاثیری روی آنها ندارد
۴- عدم اعتنا به میل و نظر اطرافیان و اکثریت
۵- دلسوز برای تفکر و در عین حال بدون دخالت اجباری
۶- عدم وابستگی در زندگی به چیزی و وامدار کسی بودن (سبک بال و آزاده)

رابطه‌ی بین مخاطب و کاریزما:
کاریزما دره بندی دارد اما این درجات وابسته به مخاطب نیست.

انگیزاننده‌ها:
بنظر من افراد دغدغه مند مخصوصا کسانی که دغدغه های فکری و فرهنگی دارند به این بحث مایل میشوند.

دوستان یک فرد کاریزماتیک:
بنظر بنده یک کاریزماتیک برای کاریماتیک شدنش نیازی به دیگران ندارد، ولکن تاثیر محیط روی افراد رو به کلی نمیتوان منکر شد.
 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟