Menu
نویسنده مطلب : علیرضا هاشم‌آذر

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


بهترین مثالی که از این استعداد و به کار گیری توانایی شخصی ام سراغ دارم یا بهتر بگویم در خاظرم مانده است بر میگردد به یک تجربه شخصی در کاری که چندین سال پیش انجام داده بودم و بعد از چند سال و در کار دیگری، با ایجاد یک پیوند معنا دار و البته کاملا بی ربط میان دو کار متفائت، توانستم از آن تجربه و شیوه مدیریت در کار جدیدم که با افراد جدید و اتمسفر متفاوتی بود، استفاده ی مفیدی ببرم!

 

بعد از مطالعه درس یک روز به خودم فرصت فکر کردن و تجربه کردن این استعداد را دادم! با توجه به تجربه ی این چندین ساعت، متوجه شدم که استعدادم اگرچه در این زمینه بسیار بسیار بالا نیست اما اگه آب ببینم شناگر قهاری ام!یعنی اگر کسی از من چنین چیزی را بخواهد، همانی های بسیاری را میتوانم بیابم اما در حالت معمولی، بیشتر از آن که به دنبال به کار گیری چیزهای تکرار شده و تطبیق آنها با کار خودم باشم، ایده های جدید به ذهنم میرسد که فکر کنم موید چیز دیگری باشد.