Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

شاخص‌های پیش بینی کننده و نقش آنها در تحلیل سیستم‌ها


تمرین ۱:شاخصهای پیش بینی کننده بیماریهای قلبی،عروقی از طرف کارشناسان دانشگاه شهید بهشتی

شامل قد و وزن،مصرف دخانیات،سطح تحصیلات،فشارخون،و سطح چربیهای خون میباشد

تمرین ۲: شاخصی که تعداد زیادی از مردم به آن اعتقاد دارند ،تاثیر دعا و جادو در خوشبختی و بدبختی افراد میباشدو شاخص جایگزین آن میزان تحصیلات و مطالعه شاخص بهتری در این زمینه نسبت به سایر شاخصها میتواند باشد.