شبنم - خداحافظی برای همیشه usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : شبنم

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


سلام به همه دوستان 

وی باران می دهد باز ، لحظه های خداحافظی 

سلام بده به شب ، به خواب ، دم دمای خداحافظی

 

چقدر معصومانه واژه ها را طی می کردی

حالا رسیدی به آخرین هجا های خداحافظی

 

دست هایت را موقع رفتنت خوب نگاه کن

ببین چقدر پاک و روشنست برای خداحافظی !

 

حالا که رفته ای واژه های تازه هم گریه می کنند

نگاه کن چه عالمی دارد این گریه های خداحافظی

 

بگو وقتی می رفتی چرا چشم هایت همچنان تَر بود؟

تنها آرزویت چه بود آن آخرین دقیقه های خداحافظی

شاعر : پریسا غضنفری  

رها کردن برای همیشه  هر کسی در زندگی  انرژی چند برابر بیشتر از یک خداحافظی ساده از فردی می خواد که شاید هیچ وقت دیگه او را نبینی !