Menu
نویسنده مطلب : بهنام بشیری

مطلب مورد بحث:

توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است


سلام

حوزه مورد نظر من: کارآفرینی هست

میکرواکشن من در این ضمینه خواندن و تحقیق درباره زندگی‎نامه افراد موفق این حوزه

کار کردن  و قوی کردن بر روی موضوعات مورد نیاز این حوزه

خواندن کتاب و سایت های مرتبط با این موضوع