Menu
نویسنده مطلب : امید

مطلب مورد بحث:

ارتباط چشمی | تماس چشمی و پیامهای چشمهای ما


نکته ای که به ذهن بنده رسید و به نظرم در متن جاش خالی بود این مطلب هستش که

فراموش نکنیم  مطالبی که در مورد علائم و نشانه ها یا همون  expression ها در زبان بدن و زبان صورت میخونیم صرفا به تنهایی دال بر موضوعی فرض نکنیم

(مثلا اگر فرد مقابل نگاهش رو از ما دزدید یا ندزدید به ما داره دروغ میگه

یا اگر دماغش رو حین صحبت خاروند داره دروغ میگه)

دقت کنیم هیچ نشانه ای رو به تنهایی تفسیر و نتیجه گیری نکنیم براش

برای تفسیر و نتیجه گیری برای مثلا اینکه طرف استرس داره یا دروغ میگه یا هر موضوعی

باید مجموع  expression هایی که طرف مقابل در اون لحظه داره مد نظر قرار بدیم

(شاید طرف مقابل دماغش بخاره )

در مذاکرات و روابطتون مواظب باشید بابت تفسیر این موضوعات دچار خطا نشید

و زود نتیجه گیری نکنید