Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

بلوم - نظریه پرداز روانشناسی آموزش و یادگیری


واقعا کاش به ما هم کلی سوال مطرح می کردن و می گفتن دو تاش رو با خودت تا آینده ها ببر و حل کن!

چیزی که هیچوقت تو مدرسه های ما آموزش داده نشد، یادگیری بود.. ما خارج از کتابهای درسی چیزی رو نمی خوندیم و البته اونها رو هم حفظ میکردیم.. متاسفانه پدر و مادرهای ما هم با بلوم آشنا نبودن که یه چیزی بهمون بگن !

ما یا پر از سوالات بی جوابیم که نمی دونیم دنبال جواب کدوم بریم؟ یا سوالی نداریم چون سوال پرسیدن بلد نیستیم…