Menu
نویسنده مطلب : جعفر میرزایی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با مرور رفتار یکی از افرادی که در کسب و کار موفق بود ولی رضایت چندانی از زندگی نداشت به این رسیدم که مشکل این دوست در تعریف هدف از زندگی بود.

کتاب انسان در جستجوی معنی اثر دکتر ویکتور فرانکل به زیبایی به این موضوع پرداخته است.