Menu
نویسنده مطلب : سید رضا عسگریان

مطلب مورد بحث:

درباره اهمیت آموزش دانشگاهی


از نظر من هر وقت کسی بهم مراجعه میکنه برا اینکه دانشگاه بره یا بره سر کار و کسب مهارت همیشه گفته ام که در کنار دانشگاه مهارت رو هم به تواناییهات اضافه کن …

به نظرم برخی چیزها رو فقط محیط دانشگاه میتونه برا ما بوجود بیاره .

اما اینکه حرف دانشگاهیان را قبول کنیم به نظرم نه میشه گفت قبوله “سفید” و نه میشه گفت به هیچ عنوان قبول نیست “سیاه” یه جورایی باید وسط اون قرار گرفت یه رنگی متمایل به خاکستری در هر صورت مدل های دانشگاهیان هم در عمل جاهایی جواب داده است …

دقیقا یه حالتی مانند صحبتها آقای عزیزان که در مورد دانشگاه های بلاد کفر کردند.