Menu
نویسنده مطلب : فاطمه برقی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


طبق طبقه‌بندی بلوم اهداف یادگیری میتواند به سه صورت حرکتی، حسی عاطفی و مدل ذهنی باشد.

بنابراین زمانی میتواند گفت چیزی رو که فهمیدیم به کار بردیم که در نهایت به یکی از این سه مدل منتهی بشه. یعنی یا میتونیم با چیزی که یادگرفتیم مثلا چیزی بسازیم، یا مثلا یک عقیده در ذهن ما شکل بگیره و ما طبق اون عقیده رفتار کنیم.

در نهایت بعد از فهمیدن یک مطلب باید حتما یک تغییری در خود ما و یا در زندگی ما اتفاق بیفته.