Menu
نویسنده مطلب : نگین چراغی

مطلب مورد بحث:

از شمردن تعداد کلمات در نوشته‌هایتان غافل نشوید


اولین تجربه من در شمارش تعداد کلمات،معرفی کردن سازه برای جشنواره خوارزمی بود.تعداد کلمات محدودی می توانستیم استفاده کنیم که در نهایت باعث شد از بخش هایی از معرفی صرف نظر کنیم. در موارد این چنینی خلاصه نوشتن خیلی سخت تر می شود چون معرفی ناقص می ماند ولی در نوشته های توضیحی خلاصه کردن به مراتب راحت تر است.