Menu
نویسنده مطلب : محمد فیروزی

مطلب مورد بحث:

در هدف گذاری برای آینده به نتیجه فکر کنید و نه اقدام‌ها


دوچرخه سواری یکی از اون اقدام هایی ست که همیشه می خواستم انجامش بدم، گاها شروعش هم کردم، اما بعد از مدتی فراموش شده و باز روز از نو و روزی از نو .

اما حالا فهمیدم که دوچرخه سواری فقط یک اقدامه برای تغییر سبک زندگی به سمت سالمتر شدن؛ و اگه نشد میتونم با فعالیتی دیگه جایگزینش کنم و بسمت هدفم همچنان پیش برم.