Menu
نویسنده مطلب : محمدجواد علیمحمدی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


در مورد این نوشته به تمام توصیه ها عمل کردم

در مورد نوشته ها ی قبلی به بعضی از این توصیه ها عمل کردم  اما در مورد غالب تمرین ها کوتاهی کرده ام…

برای این که از این به بعد اصول بالا را بتوانم رعایت کنم حتما باید یک برنامه مشخص و منظم برای متمم خوانی داشته باشم . حتما یادداشت برداری داشته باشم . البته تا حالا هم در مواردی که برایم خیلی مهم بوده یادداشت کرده ام اما برای یادگیری بیش تر و داشتن روند منظم باید یادداشت را بیش تر کنم.

مهم ترین مساله داشتن زمان مشخصی برای متمم خوانی هست.

در ضمن این نوشته مرا به رعایت بیش تر نظم دعوت کرد. همین مطلب که انسان به سرعت شرطی می شود خیلی مهم هست به نظرم.

ممنون از شما