Menu
نویسنده مطلب : رضا کبیری

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


اقتصادی : سرمایه گداری در مسکن در ایران  بهترین و ساده ترین راه برای سرمایه گذاریست

فراگیر بودن : 

تقریبا در تمام نقاط ایران قیمت مسکن و زمین طی ده سال گذشته رشد بسیار بالایی داشته

حداقل استثناء

کم تر میشه پیدا کرد جایی که با افت قیمت مسکن روبرو شده باشه یا اینکه رشد زیادی نداشته باشه

قابل تکرار بودن: 

باتوجه به اینکه طی سالیان دراز با رشد بالای قیمت مسکن رو برو بوده ایم قابلیت تکرار رو در آینده هم میشه انتطار داشت

قابلیت پیش‌بینی:  

نیاز به مسکن  با توجه افزایش جمعیت  قابلیت پیشبینی این مدل رو بیشتر مشخص می کند