Menu
نویسنده مطلب : محمد نصری

مطلب مورد بحث:

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا


همیشه در حل مسائل، خُرد کردن مسأله به ریز ترین اجزا کار رو بسیار ساده‌تر و قابل فهم تر می‌کنه. من قبل از آشنایی با نمودار استخوان ماهی، در قالب نمودارهای درختی و شاخ و برگ، سعی در خُرد کردن مسأله می‌کردم.

با این ابزاری که معرفی شد کار بسیار ساده‌تر خواهد بود. نکته‌ی مهمی که نظرم رو جلب کرد درجه‌ی اهمیت نکات مربوط به هر مساله ست. هر چی از استخوان اصلی ماهی دور میشیم از درجه اهمیت موضوع کاسته میشه که در بحث اولویت‌بندی کارها در حل مسائل بسیار حائز اهمیته.

ما با دونستن اولویت‌ها و امور مهم، انرژی و منابع‌مون رو بهینه‌تر اختصاص می‌دیم و نتیجه مطلوب با هزینه کم‌تری محقق میشه.