Menu
نویسنده مطلب : هادی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام

دوست دارم بخش کوچکی از تجربه ی زندگی ام را که مرتبط با همین موضوع است، به اشتراک بگذارم.

ماجرای یک :

من از این شاخه به آن شاخه زیاد پریدم و در خیلی از کارها موفق نشدم. حیوانی در نظر بگیرید که سالها می خورد و می خوابد بدون اینکه بداند این علف چگونه بدست می آید.پنج سال زندگی من هم این چنین گذشت. فقط با این تفاوت که من در این مدت، سالها کار کردم بدون اینکه سر از کارهایم در بیاورم! پرونده این نوع زندگی در سال ۸۹ بسته شد و رفت پی کارش …

ماجرای دو:

اکنون پنج سال است که دوباره از این شاخه به آن شاخه می پرم. و در هر شاخه ای توانستم کار درستی را ارائه دهم. اما در اینجا چون پول و سرمایه گذاری برایم مطرح و مهم بوده و هست، پذیرفتم که در چند شاخه متفاوت فعالیت کنم. و اگر امروز از خودم سوال کنم که آیا فردی موفقی هستی یا نه؟ در حالی که سرم را به سمت بالا گرفته ام، پاسخ خواهم داد: بله

هر دو ماجرا تقریباً شبیه هم هستند. اولی یک زندگی احمقانه و دومی یک زندگی شیرین و موفق

فهمیدم که زندگی من از روز اول به هم ریخته بوده و خواهد بود. اما این زندگی توسط خودم جمع و جور میشود. جمع و جور کردنش کار تحقیقاتی و پایان نامه می خواهد. و گرنه مثل روز اول بهم ریخته خواهند ماند. در ماجرای نخست، من فاقد کارهای تحقیقاتی و پایان نامه بودم و بیشتر تقلید می کردم. اما در ماجرای دوم هم تحقیقات زیاد داشتم و هم پایان نامه و این چتر نجات زندگی من شد.