Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

برنده واقعی گیمیفیکیشن کیست؟


۱- یکی از فعالیت‌های خودتان را بررسی کنید و ببینید که چگونه در آن برای خودتان لذت و تفریح را تعبیه کرده‌اید.

یکی از فعالیت‌های روزانه و دائمی من در چند ماه اخیر، فعالیت در متمم بوده است. البته که هدف اصلی من از فعالیت در متمم صرفا یادگیری و رشد و توسعه فردی خودم است که شاید بتوان آن را در دسته Power یا قدرت قرار داد.

اما متمم در روند فعالیت‌ها و حل تمرین‌های خود هم به خوبی از این انگیزاننده‌ها استفاده کرده است.

برای نمونه از لحاظ Status یا موقعیت، می‌توان به فهرست فعال‌ترین دوستان سی روز اخیر و دیدگاه های پرطرفدار هفته اشاره کرد که یکی برای لذت بردن از افزایش فعالیت‌ها از نظر کمی و دیگری برای لذت بردن از افزایش کیفیت تمرینات است.

استفاده از فاکتور Access یا دسترسی را هم می‌توان در لزوم حل تمرین برخی دروس برای دسترسی به ادامه درس‌ها و همچنین لزوم گذراندن موفقیت‌آمیز برخی دوره‌ها به عنوان پیش‌نیاز برای دسترسی به دوره‌های دیگر مشاهده کرد.

استفاده از اهرم به وجود آورنده لذت از طریق Power یا قدرت را هم می‌توان در دستیابی به جایگاه ارزیاب در صورت کسب امتیاز لازم در پروژه پایانی و همچنین تمرین‌های مربوط  به دروس آن دوره مشاهده کرد.

 

۲- برای کسب و کار خودتان یا کسب و کاری به آن علاقه دارید، کمی وقت بگذارید و ببینید که کدام مکانیزم از مکانیزم‌های چهارگانه فوق را می‌توانید برای مشتریان طراحی و تعبیه کنید. شاید هم بتوانید همه‌ی آنها را در نظر بگیرید. لطفاً برای بقیه دوستان متممی خود به صورت شفاف و ساده و کامل توضیح دهید.

به نظرم در فاز مهندسی پروژه‌ها می‌توان با انتشار دوره‌ای لیست دیسیپلین‌های مختلف براساس میزان پیشرفت ماهیانه و یا تعداد مدرک مهندسی تهیه و یا اصلاح شده، می‌توان باعث به وجود آمدن انگیزه در بین مهندسان برای فعالیت براساس Status یا موقعیت شد.