- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

اعتیاد مثبت: شیوه‌ای برای تغییر عادات رفتاری منفی


سلام

سعی کردم اکثر نظرات دوستان را بخوانم.از اعتیادهای مثبت شان تا تصمیم و برنامه ریزی برای ازبین بردن اعتیاد های منفی.

اما اعتیادهای مثبت من:

۱-ندیدن تلوزیون

۲-ندیدن سایت های خبری

۳-حذف ولگردی وبی

۴-حفظ هرروزه یک درس از کتاب ۵۰۴

۵-خواندن نماز اول وقت

۶-خواندن روزانه قران

۷-پیگیری دروس mbaمتمم به صورت روزانه

۸-نرمش صبحگاهی

۹-تمرین نوشتن با دست چپ به صورت روزانه

۱۰-گوش دادن به فایل های صوتی موفقیت وکتاب های صوتی به صورت روزانه

۱۱-به روز رسانی وب سایتم به صورت روزانه metavanim.ir

۱۲-دیدن تابلوآرزو به صورت روزانه