Menu
نویسنده مطلب : بابک قوی پنجه

مطلب مورد بحث:

کتاب مهارت حل مسئله


در طول زندگی بارها در مسایل مختلف  افت میاندوره ای را تجربه کرده ام و البته همچنان هم ادامه دارد. برای افراد نسل من ، اولین تکیه گاه در کسب تجربه ، قدم گذاشتن در جای پای پدران و بزرگانی که می شناختیم ، بود است  . ولی سرعت تغییرات در پیرامون ما و تحولات در حوزه های مختلف اعم از علمی ، اجتماعی ، شخصی و … . من را با این واقعیت روبرو کرد که در زندگی هیچ راه حل نهایی و پایداری مطلق وجود ندارد . این وضعیت مخصوصا در زمانهایی که سعی در کرته برداری و استفاده از الگوهایی که از طریق والدین و معلم ها کسب کرده بودم و عمل فاقد کارایی لازم بود ، خودنمایی می کرد .

به همین دلیل سعی کردم در طول زندگی با کسب تجربه و به روز نگاه داشتن خود تا حدودی این مشکل را بر طرف کنم .بیشترین حس افت میان دوره ای  برای من در گذشته مربوط به حوزه اجتماعی و عدم درک صحیح و کامل از چگونگی رفتار متقابل در محیط های کاری بوده است . به دلیل پیچیدگی افراد و نگرش های انها تعداد دفعاتی که مهارتهای اجتماعی و مدیریتی که می دانستم ، راه گشا نبوده و بلکه نشانگر ضعف من بوده است به مراتب بیشتر از زمانی بوده است که فاقد مهارتهای فنی و علمی بوده ام .

درک این موضوع باعث شد که بیشتر شنونده باشم تا گوینده و در ارتباطاتم بیشتر از الگوهای محافظه کاران استفاده کنم که این موضوع نیز مشکلات دیگری را به همراه داشته است . در نهایت جهت ایجاد تعادل بین محافظه کاری و رفتار برون گرایانه ، رویه خود را به ، استفاده از روش های مبتنی بر تجریه و تحلیل تغییر دادم تا از این طریق بتوانم  بخش عمده ای  از خطا ها و خلع ها موجود را پوشش بدهم .