Menu
نویسنده مطلب : علی .

مطلب مورد بحث:

بازاریابی برونگرا یا Outbound Marketing چیست؟


به نظرم برای محصولاتی که مشتری می تواند بارها و بارها از ان استفاده کند و نیز تغییر برند محصول برایش کار سختی نباشد، یا اینکه بتواند برای یک یا دوبار هم که شده از برند های جایگزین استفاده کند.(مانند مواد غذایی) در این صورت برند های تازه به بازار امده و یا انهایی که می خواهند اسمشان متداول تر از قبل شود می توانند از بازاریابی برونگرا استفاده کنند که پاسخ دهی سریع تری دارد و در صورتی که کیفیت خوبی هم ارائه کنند می توانند بعد از مدتی سهمی از بازار را بدست بیاورند.