Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست مدیریت خشم و تشدیدکننده استرس


تقریبا تا دو سه سال پیش تمام شیوه های ابراز خشم من به سمت روش های منفعل (passive) و گاهی نیز روش های پرخاشگرانه ( aggressive) متمایل بوده اند.  اما روی دادن یک سری از اتفاقات در زندگیم سرانجام مرا به این نتیجه رساند که باید فکری به حال این الگوهای رفتاری ام بکنم.

فکر می کنم انتخاب نوع بروز خشم تا حد زیادی تابع قدرت درونی ما در مواجهه با احساسی به نام خشم است.

من طی تغییراتی که در شیوه مواجهه خودم با خشم ایجاد کرده ام و دیدن مثال های متعدد در دور و بری های خودم به این نتیجه رسیده ام که شاید افرادی که شیوه های منفعل بروز خشم دارند بیشتر فاعل رفتارهایی مانند روشهای غیر مستقیم ابراز خشم هستند. این افراد به دلیل اینکه قدرت رویارویی  با مقوله خشم یا عامل  ایجاد کننده خشم را ندارند ترجیح می دهند که با طعنه، کنایه، نیش زبان، تلافی در جایی دیگر و … خشم خود را بروز دهند.

در واقع در این نوع بروز خشم مقدار زیادی ترس از خراب شدن وجهه، ترس از مقابله و … وجود دارد و فرد تصمیم می گیرد وارد جنگ مستقیم و رو در رو نشود.

اما وقتی آن قدرت درونی برای رویارویی با خشم وجود داشته باشد اما به قول روانشناسان هیجان یا احساس tune یا تنظیم نشده باشد، روشهای پرخاشگرانه احتمال انتخاب بالاتری دارند.

این شیفت رفتاری را هم در خودم و هم در کسانی که برای تغییر الگوی خشمشان تلاش می کنند  و با آنها برخورد داشته ام ، دیده ام. یعنی :

خشم منفعل- > خشم فعال-> خشم با ابراز مثبت

عده ای در همان دو مرحله اول ممکن است باقی بمانند، اما ایجاد الگوهای assertive یا بیان مثبت برای خشم بعد از روبه رو شدن با خودِ خشم و سپس عاملِ خشم و در نهایت تلاش برای پاسخگویی صحیح به احساس خود و دیگران،  اتفاق می افتد.

مارشال روزنبرگ نویسنده کتاب ” ارتباط بدون خشونت” به این دوره گذار نام ” مرحله نفرت انگیز” می دهد. یعنی مرحله ای که شما دیگر نمی خواهید قربانی باشید و تصمیم گرفته اید جلوی آنچه که خشم شما رو سبب می شود بایستید، اما هنوز آنقدرها در بروز بدون خشونت خشم خود مهارت کسب نکرده اید و ممکن است بزنید کاسه و کوزه دیگران را بهم بزنید.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟