- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد غریب

مطلب مورد بحث:

مهارت مناسب شغل شما


۱٫ توسعه دهنده وب :جراح مغز .ارتباط زیادی با مردم نداره ولی هرروز باید با خلاقیت خودش کدهای جذابی بنویسه

مدیر بازاریابی:روانکاو . با مردم و مخاطبان و مشتریان در ازتباطه و همینطور باید مدل های مختلفی برای بازاریابی و تبلیغات ترسیم کنه

منشی مدیرعامل:پرستار.ارتباط زیادی با مردم داره ولی تکرار و تکرار